FANDOM


Trang này sẽ nói lên khái quát về các loại đồng hồ tàng hình.
  • Quá trình hoạt dộng của đồng hồ tàng hình

Đồng hồ tàng hình là kỹ năng vốn có của Spy, giúp cho người chơi có thể tàng hình trong 1 khoảng thời gian ngắn. Tùy thuộc vào loại đồng hồ tàng hình đang trang bị, đồng hồ tàng hình có thể giúp Spy di chuyển mà không bị chú ý hay dùng để chạy thoát khi bị tấn công. Khi đang sử dụng đồng hồ tàng hình, spy không thể tấn dậy má

Thuộc tính chungSửa đổi

Mặc dù trong quá trình sử dụng đồng hồ tàng hình làm cho khả năng tấn công bị vô hiệu, người chơi vẫn có thể sử dụng Disguise Kit(dụng cụ hóa trang). Khi Spy dùng Disguise Kit cùng lúc với quá trình tàng hình thì sẽ xuất hiện làn khói trắng nhận rõ cho những người chơi khác,như
250px-Cloakbump

Va chạm làm hiện bóng Spy phe BLU

ng điều này sẽ không xảy ra khi Spy dùng Disguise Kit khi đã hoàn toàn tàng hình. Khi đã Cloak(tàng hình), chỉ có đồng đội của Spy mới có thể thấy nhau nếu bạn di chuyên hồng tâm đúng vào Spy đang cloak.

Khi đang cloak, việc va chạm hay nhận sát thương từ đối phương sẽ khiến hình-dạng-lẫn-màu-sắc-đội hiện rõ cho những người chơi xung quanh. Việc này sẽ không xảy ra khi Spy đang cloak bằng Dead Ringer trong trạng thái giảm sát thương.

Trong trạng thái cloak, Spy vẫn có thể sử dụng DispenserTeleporter của Engineer, hay cart nhưng không đẩy được chúng.

Khi cloak, âm thanh của người chơi Spy phần lớn sẽ bị loại bỏ, như tiếng bước chân hay những câu đối thoại tự động (trong chế độ payload..v.v,..) nhưng voice command vẫn hoạt động.

Khi một Spy đã cloak bị tấn công bởi những vũ khí có hiệu ứng đi kèm, hiệu ứng vẫn sẽ đi kèm cộng theo làm hiện rõ bóng, như JarateMad Milk..v..v..Tương tự như khi Spy cloak ở dưới nước trồi lên, bóng spy sẽ hiện lên trong khoảng thời gian ngắn.

Khi bắt đầu cloak hay kết thúc(decloak), thường sẽ gây ra âm thanh cho người chơi nhận biết (tùy thuộc vào khoảng cách). Thời gian decloak là 2s với tất cả các loại đồng hồ tàng hình, như lúc cloak Spy phải đợi hết quá trình decloak mới có thể tấn công hay cloak tiếp

Spy sẽ không thể cloak khi vừa backstab được đối phương trong vòng 0.5s.

Ngoại trừ DeadRinger, các loại đồng hồ tàng hình khác đều có 1 thời gian ngắn để bắt đầu tàng hình, quá trình này sẽ từ từ làm Spy biến mất trong tầm nhìn những người chơi khác.

Tất cả các đồng hồ tàng hình đều có thanh cột chỉ thời gian sử dụng(cloak metter) còn lại hiện rõ trên thiết kế của chúng hay HUD trong game.Khi thanh cột hết, Spy sẽ hiện hình và phải đợi đồng hồ khôi phục lại cột này, bạn có thể nhặt Ammo Box, vũ khí rớt dưới đất hay kim loại để khôi phục nhanh hơn.

Sơ lượcSửa đổi

Ở đây sẽ nói qua về các loại đồng hồ tàng hình mà Spy có thể sử dụng trong game. Mỗi loại sẽ chỉ rõ hoạt động của Spy và các đặc điểm của chúng.

Invis WatchSửa đổi

Mục chính: Invis watch
125px-Invisibilitywatch

Invi watch-vũ khí mặc định của Spy

Vũ khí mặc định của Spy hoạt động như Enthusiast's TimepieceQuackenbirdt, Invis watch giúp người chơi trở nên tàng hình và di chuyển tối đa trong vòng 9s. Decloak gây ra âm thanh nhỏ cho người chơi có thể nhận biết, nên người chơi Spy phải cẩn thận chú ý cloak metter và tránh decloak gần đối phương.

Bạn có thể sử dụng Ammo Box, vũ khí rớt dưới đất, kim loại hay Dispenser để khôi phục cột cloak metter, khi đang cloak Dispenser level 1 sẽ giữ cho cloak metter không bị mất,level 2 và 3 sẽ từ từ khôi phục lại.

Khi cloak, Spy sẽ di chuyển với tốc độ tối đa của mình dù có giả dạng những class di chuyển chậm hơn.

Cloak And DaggerSửa đổi

Mục chính: Cloak And Dagger
125px-Cloak and Dagger

Cloak and Dagger

Cloak and Dagger sẽ cho Spy 6,2s tàng hình khi di chuyển và chỉ khôi phục cloak metter khi Spy đứng yên. Khi không cloak, cloak metter sẽ hồi phục nhanh hơn 100% so với Invis watch.

Khi cloak metter hết, Spy sẽ không tự động decloak mà chỉ hiện bóng mình lên.

Có thể kèo dài thời gian cloak lên 10 lần bằng cách Đi-Ngồi(60s), khoảng cách di chuyển so với di chuyển xa hơn 3.3 lần.

Dead RingerSửa đổi

Mục chính: Dead Ringer
Images

Trạng thái chuẩn bị của Dead Ringer

Khác với 2 loại đồng hồ tàng hình trên, Dead Ringer sẽ không cloak khi sử dụng mà sẽ "mở" trong trạng thái sẵn sàng và người chơi cũng không thể tấn công. Tuy nhiên khi nhận sát thương, Spy sẽ lập tức cloak trong vòng 6.5s đồng thời tạo ra 1 xác chết giả cùng với kết quả trên kill-list nhưng sẽ không tính vào điểm của người chơi.

Hồi phuc cloak metter nhanh hơn 60% so với Invis Watch,nhưng độ tiêu tốn nhiều hơn 80%

Chỉ kích hoạt được Dead Ringer khi cloak metter đầy

Khi Cloak, Dead Ringer giảm 90% sát thương nhận được và sẽ không hiện bóng khi va chạm với đối phương, hiệu ứng bleedfire cũng sẽ loại bỏ trước khi cloak

Decloak Dead Ringer tạo ra âm thanh lớn. Nếu cloak metter >40% khi decloak sẽ tiêu tốn nhiều thanh cloak metter hơn.

Hồi phục thanh cloak metter bằng Ammo Box lớn hay trung bình sẽ thấp hơn(35% cloak metter)so với các loại đồng hồ tàng hình khác(100% và 50%).